Κυριακή, 5 Μαΐου 2019

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΗ ΚΑΝΕ ΤΟ ΒΗΜΑ

https://drive.google.com/file/d/1kGLpthNafawY6tsDmQLCCa2aEmmTAnUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IhGgaflECnjNmsT4DxpYUuKi1UsA9oxg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17g239BLkN2p-drXL2JQC4BzVzDHQ5cQC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNhDVzxV8aX7KZy1uxCLcZv38vVCVOZK/view?usp=sharing